Hambatosti se meze nekladou...

Cílem tohoto článku je v podstatě přiblížit samotnou existenci mého serveru, který jsem pojmenoval ADAMITA, jakož i zaměření těchto webových stránek, které na něm sídlí...

text